Obszary praktyki

W centrum praktyki Kancelarii znajdują się spory podatkowe. Z sukcesami reprezentujemy Klientów w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych i egzekucyjnych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie prowadzonego postępowania, w analizie dokumentacji i dowodów oraz przy sporządzaniu pism procesowych, zastrzeżeń i wyjaśnień.

Jednocześnie Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego. W tym zakresie zapewniamy Klientom profesjonalną pomoc podatkową pozwalającą z jednej strony na eliminowanie ryzyk związanych z obciążeniami podatkowymi, a z drugiej dającą możliwość optymalizacji działalności gospodarczej z perspektywy podatkowej. W tym celu opracowujemy dla Klientów efektywne struktury podatkowe, zarówno konkretnych transakcji jak i bieżącej działalności.