Doradztwo prawne

Prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi stanowi jedną ze specjalizacji Kancelarii. Zakres ten obejmuje etap przedprocesowy, rozmowy ugodowe, postępowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także postępowanie zabezpieczające i egzekucję.

Dzięki rozległej wiedzy i dużemu doświadczeniu swoich prawników Kancelaria zapewnia skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i realną obronę interesów klienta.