Doradztwo prawne

Duże doświadczenia zdobyte na sali sądowej oraz w trackie obsługi pracodawców i pracowników pozwala nam z łatwością poruszać się w problematyce związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ramach tego obszaru praktyki zajmujemy się w szczególności przygotowywaniem umów i kontraktów, rozwiązywaniem sporów pracowniczych w tym przed sądami, opracowywaniem regulaminów pracy, wynagrodzeń i zakładowego funduszu świadczeń, wsparciem w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym również przy zwolnieniach grupowych.